HORTICULTURE 4.0

Învățământ profesional pentru transformarea digitală în horticultură

 

SCOPUL PROIECTULUI

Scopul proiectului este de a elabora materiale didactice inovatoare și de înaltă calitate despre utilizarea tehnologiilor din serele inteligente pentru cadrele didactice din domeniul horticol. Totodată proiectul contribuie și la transformarea digitală și verde a agriculturii.
Principalele obiective și activități ale proiectului:

•    Identificarea și inventarierea cerințelor privind competențele digitale necesare operării în spații protejate inteligente cu implicarea fermelor horticole pentru reducerea lipsei de forță de muncă calificată digital.
•    Dezvoltarea de microcursuri flexibile, modulare și centrate pe cursant, care să permită școlilor profesionale agricole să răspundă rapid și relevant la nevoile pieței muncii.
•    Dezvoltarea abilităților digitale și a metodelor de predare eficiente și inovatoare ale cadrelor didactice din domeniul horticol, sprijinirea învățării și predării în mediu virtual și furnizarea de cunoștințe actualizate despre serele inteligente.

pics

Adaptându-se la nevoile crescânde ale pieței muncii din sectorul agricol, parteneriatul dezvoltă o tematică orientată spre rezultate ale învățării și un material de instruire pentru formatorii horticoli europeni despre tehnologiile utilizate în serele inteligente. Tehnologia de precizie folosită în serele inteligente ascunde un potențial mare pentru toate subsectoarele producției legumicole și a fost unul dintre principalii factori ai transformării digitale a agriculturii în Europa în ultimii ani..

REZULTATE PLANIFICATE

În timpul implementării proiectului Horticulture 4.0 planificăm următoarele 5 rezultate ale proiectului:

R1 Identificarea și inventarierea competențelor digitale ale utilizatorilor care operează în spații protejate inteligente

BAZA DE DATE AL TEHNOLOGIILOR DIGITALE DIN SERĂ: Pentru a ne asigura că toate rezultatele create în proiect sunt strâns legate de nevoile pieței muncii, în primă etapă, vom crea o bază de date al tehnologiilor digitale aferente serelor inteligente existente pe piețele din Europa și țările partenere.
HARTA COMPETENȚELOR DIGITALE: După aceea, pe baza elementelor incluse în baza de date, vom elabora nivelele și harta competențelor digitale necesare diferitelor activități specifice desfășurate în serele inteligente. Harta competențelor va fi disponibilă în 4 limbi (HU, EN, RO, SR) și poate servi și ca fundamentare a elaborării altor tematici de calificare agricolă.

R2 Conținutul tematic (curricula) al utilizării spațiilor protejate inteligente

Baza elaborării tematicii va fi pe de o parte harta competențelor digitale creată în rezultatul 1 al proiectului, iar pe de altă parte vom realiza cu implicarea formatorilor horticoli din țările partenere un sondaj de evaluare țintită a nevoilor pentru a obține o imagine clară asupra stării actuale a competențelor digitale, a cunoștințelor formatoriilor despre serele inteligente, a materialelor didactice disponibile precum și a nivelului de utilizare al metodelor educaționale ale secolul XXI, al resurselor educaționale deschise și al instrumentelor digitale. Concluziile sondajului vor fi de asemenea luate în considerare la elaborarea tematicii. Tematica planificată va fi de asemenea în conformitate cu directivele UE EQF, NQF, EQAVET, DigComp și DigCompEdu.

R3 Elaborarea de material didactic aplicativ necesar utilizării spațiilor protejate inteligente

Pe baza tematicii întocmite în următorea etapă parteneriatul va elabora conținutul de învățare format din următoarele trei module. Capitolele modulului 2 au fost deja planificate de către parteneri în etapa de redactare a proiectului, dar temele modulului 1 și ale modulului 3 vor fi definite mai precis abia după ce va fi elaborată harta competențelor digitale și va fi finalizată evaluarea nevoilor prin sondaj.)

Modulul 1. – Competențe digitale necesare pentru utilizarea spațiilor protejate inteligente - teme planificate

 • Echipamente de climatizare
 • Iluminare LED
 • Sisteme de irigare și fertilizare
 • Senzori
 • Sisteme de control

Modulul 2. - Tehnologii inteligente în spațiile protejate - teme planificate

 • Comunicație mobilă și transfer de date în spații protejate
 • Tehnici de micropropagare în laborator
 • Tehnologii de cultură ale speciilor legumicole și floricole în spații protejate
 • Digitalizarea microclimei în spațiile protejate
 • Sisteme de irigare și fertirigare de precizie în spațiile protejate
 • Digitalizarea iluminatului artificial în spațiile protejate
 • Alte automatizări, senzori, robotică în spațiile protejate
 • Protecția fitosanitară a speciilor vegetale cultivate în spații protejate

Modulul 3. – Metode inovative de predare

4. Platformă de învățare e-learning pentru pregătirea pilot a formatorilor din țările partenere

PLATFORMĂ DE ÎNVĂȚARE E-LEARNING: Pentru conținutul de învățare dezvoltat în rezultatul 3, vom creea un mediu de învățare virtual multilingv în cadrul aplicației Moodle, în care vom integra elemente de curs care susțin învățarea în rețea colaborativă bazată pe o abordare pedagogică constructivă. Această soluție inovatoare asigură pentru formatori așa numitul mediu de învățare „învățare prin practică” (,,learning-by-doing”) și în același timp le permite să încerce metodele și instrumentele unei educații digitale eficiente. Conținutul de învățare va include resurse educaționale deschise și videoclipuri nou dezvoltate despre sistemele digitale utilizate în cadrul fermelor horticole.
INSTRUIRE DE PROBA: Materialul didactic online va fi testat în toate cele trei țări partenere, cu implicarea formatorilor de specialitate horticolă care predau ore teoretice și practice..

5. Tehnologii inteligente în spațiile protejate, e-book pentru formatorii de specialitate horticolă

În faza finală a proiectului, parteneriatul întocmește cartea electronică „Horticulture 4.0 - Tehnologii inteligente în spațiile protejate” (,,Horticulture 4.0 - Intelligent Greenhouse Technologies”) în limba engleză și în limbile țărilor partenere: maghiară, română și sârbă. Pe lângă conținutul de specialitate, cartea va fi completată cu experiențele profesorilor care au participat la cursul online pilot și au încercat instrumentele și metodele digitale cu studenții/cursanții lor, precum va include și recomandările primite de la fermele horticole implicate în implementarea proiectului.

EFECT

Efectul așteptat al proiectului la nivel european este sprijinirea tranziției digitale și verzi a agriculturii. Proiectul oferă o formare profesională digitală flexibilă, orientată spre viitor pentru formatorii de specialitate horticolă din sectorul agricol. Rezultatele proiectului vor fi transferabile și recunoscute în toată Europa, deoarece tematica elaborată este structurată conform standardelor educaționale europene (de exemplu, EQF, ECVET, EQAVET, DigComp și DigCompEdu).
Conform conceptului proiectului, structura modulară a materialului didactic își multiplică utilizabilitatea în viitor. Pe lângă principalele module privind tehnologiile inteligente, conținutul va include și module care cuprind cunoștințe și abilități profesionale necesare activității horticole, deci va fi util nu numai pentru specialiști din domeniul horticol, ci și pentru alți specialiști, de exemplu cu calificări IT. Această abordare face posibil ca rezultatele proiectului să fie utilizabile pe scară largă atât în formarea profesională de bază cât și în învățământul superior în țările partenere și nu numai.

PARTENERIAT

Partenerii proiectului reprezintă instituțiile de învățământ agricol medii și superioare din 3 țări europene, Ungaria, România și Serbia, care cooperează activ de ani de zile cu unități agricole și institute de cercetare, de la ferme mici la companii multinaționale. Un astfel de exemplu este Tungsram Agritech din Ungaria (care furnizează soluții inteligente de iluminat cu LED-uri pentru sere). Parteneriatul profesional al proiectului garantează că materialul didactic planificat este în concordanță cu nevoile actuale ale pieței muncii și pune accentul pe dezvoltarea abilităților, cunoștințelor și competențelor care răspund așteptărilor moderne ale sectorului agricol.