HORTICULTURE 4.0

Inteligentni zaštićeni prostori u stručnom obrazovanju u oblasti hortikulture

 

Cilj projekta

Cilj projekta je izrada inovativnog gradiva visokog nivoa u vezi primenjenih tehnologija inteligentnih staklenika za stručne predavače hortikulture. Projekat ujedno i doprinosi prelazu u digitalnu i zelenu poljoprivredu.

Glavni ciljevi i delatnosti projekta su:

 • Određivanje potreba digitalnih veština vezano za rad inteligentnih staklenika uključenjem preduzeća za hortikulturu, a u cilju smanjenja nedostatka digitalno obrazovane radne snage.
 •     Razvijanje elastičnih, modularnih i obrazovno centričnih mikro kurseva, koja doprinose poljoprivrednim stručno obrazovnim školama, da daju brz i relevantan odgovor potrebama tržišta rada.
 •     Razvijanje digitalnih veština stručnih predavača hortikulture i efikasnih, inovativnih metoda predavanja, podrška učenja i predavanja u virtualnoj sredini, zatim obezbeđivanje ažurnog znanja u vezi inteligentnih staklenika.

pics

Partnerstvo izrađuje tematiku i obrazovno gradivo o primenjenim tehnologijama inteligentnih staklenika za evropske stručne predavače hortikulture, a sve to orijentisano ka rezultatima učenja u skladu sa rastućim potrebama tržišta rada u grani poljoprivrede. Primenjena preciziona tehnologija u inteligentnim staklenicima krije u sebi velike mogućnosti u svim podgranama proizvodnje povrća, i u proteklim godinama širom Evrope ona je bila jedna od glavnih skretnica digitalne transformacije poljoprivrede.

 REZULTATI

U toku realizovanja projekta Horticulture 4.0 planiramo sledeće 5 projektne rezultate:

1. Mapa digitalne kompetencije stručnjaka operatera inteligentnih staklenika

BAZA PODATAKA DIGITALNIH TEHNOLOGIJA STAKLENIKA: U cilju da  svi dobiveni rezultati projekta se čvrsto povezuju potrebama tržišta rada, kao prvi korak stvorićemo bazu podataka digitalnih tehnologija vezano za inteligentne staklenike, koje su ponuđene na evropskim tržištima i tržištima partnerskih država.

MAPA DIGITALNE KOMPETENCIJE: Nakon toga na osnovu sistema iz baze podataka pripremićemo nivo digitalne kompetencije, mapu kompetencije, koja je potrebna za rad u inteligentnim staklenicima. Mapa kompetencije biće pristupačna na 4 jezika (HU, EN, RO, SR), zatim služiće i kao dobra osnova za izradu tematika drugih poljoprivrednih obrazovanja.

2. Rad inteligentnih staklenika: Tematika

Kao osnova za izradu tematike sa jedne strane služiće u projekt rezultatu 1. pripremljena mapa digitalne kompetencije, a sa druge strane izvršićemo ispitivanje potrebe i to uključivanjem stručnih predavača hortikulture u partnerskim državama, da bismo dobili čistu sliku o trenutnom stanju digitale veštine, o znanju profesora vezano za inteligentne staklenike, o dostupnim gradivima, zatim o nivou korišćenja obrazovnih metoda 21. veka, otvorenih obrazovnih izvora i digitalnih sredstava. Prilikom oblikovanja tematike uzećemo u obzir i zaključke anketa. Planirana tematika biće u skladu sa direktivama EU, EQF, NQF, EQAVET, DigComp i DigCompEdu.

3. Rad inteligentnih staklenika – razvijanje sadržaja učenja orijentisano praksom

Na osnovu sastavljene tematike u sledećem koraku partnerstvo izrađuje sadržaj učenja, koji se sastoji iz sledeća tri modula. Partneri odlomke  modula 2. su već isplanirali u etapi pisanja konkursa, ali teme modula 1. i modula 2. su samo izrada mape digitalne kompetencije, i njihovo preciznije određivanje sledi nakon izvršenja procene potreba.

Modul 1. – Potrebne digitalne veštine za rad inteligentnih staklenika – planirane teme

 1.     klima uređaji
 2.     LED osvetljenje
 3.     sistemi navodnjavanja i đubrenja
 4.     senzori
 5.     sistemi upravljanja

Modul 2. – Inteligentne tehnologije u staklenicima – planirane teme

 •     Mobilna komunikacija u staklenicima, prenos podataka
 •     Tehnike mikro razmnožavanja u laboratoriji
 •     Tehnologije proizvodnje povrća i ukrasnih bilja u staklenicima
 •     Digitalizacija mikro klime staklenika
 •     Sistemi precizionog navodnjavanja i đubrenja u staklenicima
 •     Digitalizacija veštačkog osvetljenja u staklenicima
 •     Ostale automatike, senzori, robotike staklenika
 •     Zaštita bilja kod precizione proizvodnje u staklenicima

Modul 3. – Metode inovativnog predavanja

4. E-learning platforma učenja, probno obrazovanje stručnih predavača hortikulture u partnerskim državama

E-LEARNING PLATFORMA UČENJA: Napravićemo višejezičnu virtualnu okolinu učenja za sadržaj razvijenog učenja u rezultatu 3. unutar okvirnog sistema Moodle, u kojem ćemo integrisati elemente kursa, koji potkrepljuju zajedničko učenje kroz mrežu. Ovo inovativno rešenje obezbeđuje profesorima takozvano „learning-by-doing” okolinu učenja, a ujedno omogućava im, da isprobaju efikasne digitalne metode i opreme obrazovanja. Sadržaj učenja u sebi će sadržati otvorene obrazovne izvore i novo razvijena videa o digitalnim sistemima, koje koriste preduzeća hortikulture.

PROBNO OBRAZOVANJE: Pripremljeno gradivo na daljinu biće testirano u sve tri partnerske države, uz uključenje stručnih predavača, koji predaju uglavnom teoretske i praktičke predmete hortikulture.

5. Tehnologije inteligentnih staklenika, e-knjiga stručnim predavačima hortikulture

U završnoj fazi projekta partnerstvo će sastavi e-knjigu pod naslovom Horticulture 4.0 – Tehnologije inteligentnih staklenika, i to na engleskom i na jezicima partnerskih država: mađarskom, srpskom i rumunskom jeziku. Knjiga osim gradiva će se dopuniti i iskustvima onih profesora, koji su učestvovali na kursevima na daljinu, i koji su isprobali sa svojim đacima digitalna sredstva i metode, zatim sadržaće u sebi i predloge onih preduzeća hortikulture, koja su bila uključena u toku realizacije projekta.

DEJSTVO

Očekivano dejstvo projekta evropskog nivoa jeste podrška prelaza na digitalnu i zelenu poljoprivredu. Konkurs je elastičan, nudi digitalno stručno obrazovanje orijentisano ka budućnosti za stručne predavače hortikulture u grani poljoprivrede. Rezultati projekta biće prenošljivi i priznati širom Evrope, pošto izrađena tematika se gradi u skladu sa standardima evropskog obrazovanja (na primer EQF, ECVET, EQAVET, DigComp i DigCompEdu).

Po koncepciji projekta modularna gradnja gradiva umnožava buduću primenjivost. Gradivo pored glavnih modula o inteligentnim tehnologijama sadržaće i potrebna poznavanja za struku u hortikulturi i module, koje sadrže strukovne veštine, na taj način neće biti samo od koristi stručnjacima hortikulture, već i na primer stručnjacima, informatičarima. Ovaj pristup omogućava da se u partnerskim državama, a i van nje koristite rezultati projekta u osnovnom stručnom obrazovanju i u širokom krugu visokog obrazovanja.

PARTNERSTVO

Partneri projekta zastupaju ustanove srednjeg i visokog poljoprivrednog obrazovanja u tri evropske države: Mađarskoj, Rumuniji i Srbiji, koji godinama aktivno sarađuju sa poljoprivrednim preduzetništvima i istraživačkim institucijama, počev od malih preduzeća (gazdinstva) pa do multinacionalnih preduzeća. Takav je naprimer mađarski Tungsram Agritech (koji staklenicima isporučuje rešenja za inteligentno LED osvetljenje). Strukovno partnerstvo projekta obezbeđuje garanciju, da planirano gradivo se usklađuje sa potrebama aktuelnog tržišta rada, i da daje naglasak razvijanju veština, znanju i kompetenciji, koji su u skladu sa savremenim očekivanjima agrarnog sektora.