POZADINA PROJEKTA

Horticulture 4.0

Kada ljudi razmišljaju o poljoprivredi, ne misle odmah na informatiku, analizu podataka, mreže, automatizovane uređaje, IoT i robotiku. Međutim u našem svakodnevnom životu e-poljoprivreda je već prisutna.

Proizvođačima je uvek bilo jasno, da prinos zavisi od mnoštvo faktora, na primer od kvaliteta zemljišta, od meteoroloških uslova ili od količine padavina. A u isto vreme sve do sada nisu raspolagali takvim uređajima, sa kojima bi mogli meriti, uticati, kontrolisati i optimalizovati ove parametre sve u cilju sticanja što boljega ploda.

U doba digitalnog preobražaja hortikultura igra ključnu ulogu, pošto obezbeđuje sveže i hranjive voće i povrće sve više rastućem stanovništvu. Primena inteligentne tehnologije u staklenicima smanjuje nesigurnost, povećava produktivnost, zato sve su popularniji automatizovani staklenici. Širom sveta sve je veća potreba za automatizovanjem i daljinsko upravljanjem staklenika, međutim mali je broj onih obrazovanih proizvođača i radne snage, koja ove uređaje samouvereno i stručno umeju da primenjuju. Međutim stručno obrazovanje samo nakon višegodišnjeg kašnjenja ume da da odgovor na sadašnje izazove, a pri tome da ne govorimo o tome, da tehnološke promene ne odvijaju se u malim koracima, već kontinuirano u eksponencialnom tempu.

U partnerskim državama za sada ni u visokom obrazovanju, na fakultetima još ne postoji projekat za stručno obrazovanje o automatizaciji i daljinskom upravljanju staklenika. Pošto je ovo područje prilično novo, u mnoga slučaja ovde pripadajuće tehnologije i usluge ne raspolažu odgovarajućim standardima, a proizvođačima, preduzetnicima pretstavlja problem, da koji sistem vredi primenjivati.

CILJ projekta je, da stručnim predavačima hortikulture obezbedi inovativno gradivo visokog nivoa o korišćenju tehnologija u inteligentnim staklenicima. Oblikovanje tematike gradiva se vrši uz angažovanje učesnika tržišta rada.

Više informacija u tačci menija PROJEKTA.

greenhouse

Inteligentni zaštićeni prostori u stručnom obrazovanju u oblasti hortikulture

Kratak naziv: Horticulture 4.0
Naziv projekta: Inteligentni zaštićeni prostori u stručnom obrazovanju u oblasti hortikulture
Identifikacioni broj projekta: 2021-2-HU01-KA220-VET-000050665
Projektna kategorija: Erasmus + KA220-VET
Tip projekta: Partnerske saradnje u sektoru stručnog obrazovanja
Trajanje: 36 meseci
Datum početka: 1. mart 2022.
Datum završetka: 28. februar 2025.
Ciljna grupa: profesori u stručnom obrazovanju u oblasti hortikulture
Korisnici projekta: učenici u stručnom obrazovanju, polaznici obuka, stručne škole i privredni subjekti u oblasti hortikulture
Zemlje partneri: Mađarska, Rumunija, Srbija
Koordinator projekta: Stručna škola i poljoprivredni tehnikum "Alföldi ASZC Galamb József"
Kontakt osoba: Zoltan Horvat, direktor
email: galambj.iskola@gmail.com

 

Latest Events