HORTICULTURE 4.0

Intelligens növényházak a kertészeti szakképzésben

 

A projekt célja

A projekt célja innovatív, magas színvonalú tananyagok kidolgozása kertészeti szakoktatók számára az intelligens növényházakban alkalmazott technológiákról.  A projekt egyben hozzájárul a mezőgazdaság digitális és zöld átállásához is.

Főbb célok és tevékenységek a projektben:

  •     Az intelligens növényházak működtetésével kapcsolatos digitális készségigények meghatározása kertészeti vállalatok bevonásával, a digitálisan képzett munkaerő hiányának csökkentése érdekében.
  •     Rugalmas, moduláris és tanulóközpontú mikrokurzusok fejlesztése, melyek lehetővé teszik a mezőgazdasági szakképző iskolák számára, hogy gyors és releváns választ adjanak a munkaerőpiac igényeire.
  •     A kertészeti szakoktatók digitális készségeinek és hatékony, innovatív tanítási módszereinek fejlesztése, a virtuális környezetben való tanulás és tanítás támogatása, valamint az intelligens növényházakkal kapcsolatos naprakész ismeretek biztosítása.

pics

A partnerség a mezőgazdasági ágazat munkaerőpiacának növekvő igényeihez igazodva tanulási eredmény orientált tematikát, és képzési anyagot dolgoz ki az európai kertészeti szakoktatók számára az intelligens növényházakban alkalmazott technológiákról. Az intelligens növényházakban alkalmazott precíziós technológia nagy lehetőségeket rejt magában a zöldségtermesztés valamennyi alágazata számára, és az elmúlt években a mezőgazdaság digitális átalakulásának egyik fő mozgatórugója volt Európa-szerte.

TERVEZETT EREDMÉNYEK

A Horticulture 4.0 projekt megvalósítása során az alábbi 5 projekteredményt tervezzük:

1. Az intelligens növényházakat üzemeltető szakemberek digitáliskompetencia-térképe

NÖVÉNYHÁZI DIGITÁLIS TECHNOLÓGIÁK ADATBÁZISA: Annak érdekében, hogy a projektben létrejövő összes eredmény szorosan kapcsolódjon a munkaerő-piaci igényekhez, első lépésként létrehozzuk az európai és a partnerországok piacain kínált, intelligens növényházakhoz kapcsolódó digitális technológiák adatbázisát.
DIGITÁLISKOMPETENCIA-TÉRKÉP: Ezt követően, az adatbázisban szereplő rendszerek alapján elkészítjük az intelligens növényházakban végzett munkákhoz szükséges digitális kompetenciák szintjét, kompetenciatérképét. A kompetenciatérkép 4 nyelven lesz elérhető (HU, EN, RO, SR), továbbá jó alapul szolgálhat más mezőgazdasági képesítések tematikájának kidolgozásához is.

2.  Intelligens növényházak üzemeltetése: Tematika

A tematika kidolgozásának alapja egyfelől az 1. projekteredményben elkészített digitáliskompetencia-térkép lesz, másrészt  a partnerországok kertészeti szakoktatóinak bevonásával célzott igényfelmérést végzünk, hogy világos képet kapjunk a digitális készségek jelenlegi állapotáról, a tanárok intelligens növényházakkal kapcsolatos ismereteiről, az elérhető tananyagokról, valamint a 21. századi oktatási módszerek, a nyílt oktatási források, és a digitális eszközök használatának szintjéről. A tematika kialakításánál a felmérés következtetéseit is figyelembe vesszük. A tervezett tematika összhangban lesz az EU EQF, NQF, EQAVET, DigComp és DigCompEdu irányelveivel is.

3. Intelligens növényházak üzemeltetése - gyakorlatorientált tanulási tartalom fejlesztése

Az összeállított tematika alapján a következő lépésben a partnerség kidolgozza az alábbi három modulból álló tanulási tartalmat.  A 2. modul fejezeteit a partnerek már a pályázatírási szakaszban megtervezték, de az 1. modul és a 2. modul témái csak a digitáliskompetencia-térkép elkészítése, és az igényfelmérés elvégzése után kerülnek pontosabb meghatározásra.

1. modul – Az intelligens növényházak működtetéséhez szükséges digitális készségek - tervezett témák

•    klímaberendezések
•    LED világítás
•    öntöző és tápoldatozó rendszerek
•    szenzorok
•    vezérlőrendszerek

2. modul - Intelligens technológiák a növényházakban - tervezett témák

•    Mobilkommunikáció a növényházakban, adatátvitel
•    Mikroszaporítási technikák a laboratóriumban
•    Növényházi zöldség- és dísznövénytermesztési technológiák
•    Növényházak mikroklímájának digitalizációja
•    Precíziós növényházi öntöző és tápoldatozó rendszerek
•    Mesterséges megvilágítás digitalizációja a növényházakban
•    Egyéb növényházi automatikák, szenzorok, robotika
•    Precíziós növényházi termesztés növényvédelme

3. modul – Innovatív tanítási módszerek

4. E-learning tanulási platform, kertészeti szakoktatók próbaképzése a partnerországokban

E-LEARNING TANULÁSI PLATFORM: A 3. eredményben kifejlesztett tanulási tartalomhoz a Moodle keretrendszeren belül, többnyelvű virtuális tanulási környezetet fogunk létrehozni, melybe konstruktív pedagógiai megközelítésen alapuló, együttműködő hálózati tanulást támogató kurzuselemeket integrálunk. Ez az innovatív megoldás ún. "learning-by-doing" tanulási környezetet biztosít a tanárok számára, és egyben lehetővé teszi számukra, hogy kipróbálják a hatékony digitális oktatás módszereit és eszközeit. A tanulási tartalom nyílt oktatási forrásokat, és a kertészeti vállalatok által használt digitális rendszerekről szóló, újonnan kifejlesztett videókat tartalmaz majd.
PRÓBAKÉPZÉS: Az elkészült online tananyag mindhárom partnerországban tesztelésre kerül, többnyire kertészeti elméleti és gyakorlati tárgyakat tanító szakoktatók bevonásával.

5. Intelligens növényházak technológiái, e-könyv kertészeti szakoktatóknak

A projekt zárószakaszában a partnerség összeállítja a "Horticulture 4.0 - Intelligens növényházak technológiái" című e-könyvet angolul és a partnerországok nyelvén: magyarul, szerbül és románul. A könyv a tananyagon túl kiegészül az online kurzuson részt vevő, a digitális eszközöket és módszereket diákjaikkal kipróbáló tanárok tapasztalataival, valamint tartalmazni fogja a projekt megvalósítása során bevont kertészeti cégek javaslatait is.

 

HATÁS

A projekt várható, európai szintű hatása a mezőgazdaság digitális és zöld átállásának támogatása. A pályázat rugalmas, jövőorientált digitális szakképzést kínál a mezőgazdasági ágazatban a kertészeti szakoktatók számára. A projekt eredményei Európa-szerte átvihetők és elismerhetők lesznek, mivel a kidolgozott tematika az európai oktatási szabványoknak (például az EQF, az ECVET, az EQAVET, a DigComp és a DigCompEdu) megfelelően épül fel.
A projekt koncepciója szerint a tanulási anyag moduláris felépítése megsokszorozza a jövőbeli felhasználhatóságát. Az intelligens technológiákról szóló fő modulok mellett a tananyag a kertészeti szakmákhoz szükséges ismereteket és szakmai készségeket tartalmazó modulokat is tartalmazni fog, így nemcsak kertészeti, hanem más, például informatikai képesítéssel rendelkező szakemberek számára is hasznos lesz. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a partnerországokban, és azokon túl is a projekt eredményeit az alapfokú szakképzésben és a felsőoktatásban is széles körben használni tudják.

 

PARTNERSÉG

A projekt partnerek három európai ország, Magyarország, Románia és Szerbia közép- és felsőfokú agrároktatási intézményeit képviselik, akik évek óta aktívan együttműködnek mezőgazdasági vállalkozásokkal és kutatóintézetekkel, a kis cégektől (gazdaságok) a multinacionális vállalatokig. Ilyen például a magyar Tungsram Agritech (amely intelligens LED-es világítási megoldásokat szállít növényházak számára). A projekt szakmai partnersége biztosítja a garanciát arra, hogy a tervezett képzési anyag illeszkedik a munkaerőpiac aktuális igényeihez, és az agrárszektor korszerű elvárásainak megfelelő készségek, ismeretek és kompetenciák fejlesztésére helyezi a hangsúlyt.