1. Az intelligens növényházakat üzemeltető szakemberek digitáliskompetencia-térképe

Az 1. projekt eredmény célja az intelligens növényházakhoz kapcsolódó digitális technológiák adatbázisának létrehozása, majd az ebben szereplő rendszerek működtetéséhez szükséges szakemberek digitáliskompetencia-térképének kidolgozása.

Smart greenhouse

2: Intelligens növényházak üzemeltetése: Tematika

A második projekteredmény (R2) célja az intelligens növényházakban alkalmazott technológiákról szóló részletes tananyag kidolgozást megelőzően a kertészeti szakoktatóknak szóló tanagyag tematikájának elkészítése.   
A tematika összeállítás szempontjai:

mobile app

3. Intelligens növényházak üzemeltetése - gyakorlatorientált tanulási tartalom fejlesztése

Az összeállított tematika alapján a következő lépésben a partnerség kidolgozza az alábbi három modulból álló tanulási tartalmat.  A 2. modul fejezeteit a partnerek már a pályázatírási szakaszban megtervezték, de az 1. modul és a 2.

tablet

4. E-learning tanulási platform, kertészeti szakoktatók próbaképzése a partnerországokban

Az R4 projekteredményen belül kerül sor a többnyelvű virtuális tanulási környezet kialakítására, mely a Moodle keretrendszeren alapul, és konstruktív pedagógiai megközelítésen alapuló, együttműködő hálózati tanulást támogató kurzuselemeket integrál magába.

5. Intelligens növényházak technológiái, e-könyv kertészeti szakoktatóknak

Az R5 eredmény keretében a partnerség a "Horticulture 4.0 - Intelligens technológiák a növényházakban" című e-könyvet fogja összeállítani és publikálni.